Program | Warsztaty Plakatu

Miejsce

W tym roku Warsztaty Plakatu odbędą się w Mazowieckim Instytucie Kultury

przy ulicy Elektoralnej 12

Program

1.02.2020 sobota | 10-17.00

Spotkanie z producentami. Prezentacja wybranych filmów – dyskusja, omówienie.

 5.02 środa | 18-21:30

Ogólne omówienie sztuki plakatu filmowego. Wprowadzenie do projektowania plakatów oraz wybór tematów. Zapoznanie grupy uczestników – wymiana doświadczeń.

 20.02 czwartek | 18:30-20:30

Spotkanie z plakacistą Ryszardem Kajzerem. Typografia, liternictwo, forma oraz projekty – rozmowa nt. pracy artysty.

26.02 środa | 18-21:30

Funkcja, cel i charakterystyczny język plakatu. Specyfika wyrażanych treści i ich wpływ na emocje. Seria krótkich ćwiczeń wprowadzających w meandry projektowania plakatu. Omówienie wykonanych zadań na forum. (w grupie)

4.03 środa | 18-21:30

Świadome projektowanie formy graficznej. środki wizualnego przekazu a treść komunikatu – analiza problemu.

ANIMACJA: Dodatkowe omówienie wykonanych zadań pod względem możliwego ruchu, dyskusja na temat wpływu tego ruchu na wydźwięk prac, jego spójności bądź sprzeczności z zamierzonym przekazem.

11.03 środa | 18-21:30

Praca nad szkicami do wybranych filmów. Dyskusja wokół funkcji komunikacyjnej plakatu na przykładach wybranych dzieł.

ANIMACJA: Praca nad odnalezieniem elementów projektów, które mogą być animowane. Ustalenie zasad technicznych: długość animacji, pętla, możliwości i ograniczenia nośnika.

18.03 środa | 18-21:30

Międzynarodowy charakter plakatu – różnice kulturowe i kontekst społeczny. Konsultacje i rozmowy wokół projektów. Czego się wystrzegać – najczęstsze błędy popełniane u progu projektowania graficznego. Kontynuacja zadania projektowego – omówienie i konsultacja.

ANIMACJA: Ostateczne decyzje na temat animacji w plakatach, potrzebnych materiałów, technik. Zamknięcie scenariuszy.

25.03 środa | 18-21:30

Animowane plakaty: animacja poklatkowa plakatów w technikach tradycyjnych, na wieloplanie. Konsultacja i zakończenie tego etapu projektu.

1.04 środa | 18-21:30

Finalny etap procesu projektowania – podsumowanie wykonanych zadań. Konsultacje. Przygotowanie prac do ostatecznej prezentacji.

ROBIN HILGIER: Przygotowanie plików do druku.

ANIMACJA: Ostatnie poprawki, dokrętki, korekty.

Planowany termin wernisażu sobota 18.04.2020r.

Chcesz dowiedzieć sie więcej lub wziąć udział?