Program | Warsztaty Plakatu

Miejsce

W tym roku Warsztaty Plakatu odbędą się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, mieszczącym się przy ul. Rektorskiej 4.

Program

21.10 sobota | 10-17

Spotkanie z producentami. Prezentacja wybranych filmów – dyskusja, omówienie.

25.10 środa | 18-21:30

Ogólne omówienie sztuki plakatu filmowego. Wprowadzenie do projektowania plakatów oraz wybór tematów. Zapoznanie grupy uczestników – wymiana doświadczeń.

2.11 czwartek | 18-21.30

Funkcja, cel i charakterystyczny język plakatu. Specyfika wyrażanych treści i ich wpływ na emocje. Seria krótkich ćwiczeń wprowadzających w meandry projektowania plakatu. Omówienie wykonanych zadań na forum. (w grupie)

8.11 środa | 18-21:30

Świadome projektowanie formy graficznej.
Środki wizualnego przekazu a treść komunikatu – analiza problemu.

15.11 środa | 18-21:30

Spotkanie z plakacistą Krzysztofem Iwańskim. Typografia, liternictwo, forma oraz projekty – rozmowa nt. pracy artysty.

22.11 środa | 18-21:30

Praca nad szkicami do wybranych filmów. Dyskusja wokół funkcji komunikacyjnej plakatu na przykładach wybranych dzieł.

29.11 środa | 18-21:30

Międzynarodowy charakter plakatu – różnice kulturowe i kontekst społeczny. Konsultacje i rozmowy wokół projektów. Czego się wystrzegać – najczęstsze błędy popełniane u progu projektowania graficznego. Kontynuacja zadania projektowego – omówienie i konsultacja.

6.12 środa | 18-21:30

Finalny etap procesu projektowania – podsumowanie wykonanych zadań. Konsultacje. Przygotowanie prac do ostatecznej prezentacji.

Planowany termin wernisażu piątek 13.01.2018 r.

Chcesz dowiedzieć sie więcej lub wziąć udział?