Idea | Warsztaty Plakatu

„Salonem plakatu jest ulica” – tak mógł powiedzieć Henryk Tomaszewski tworząc niepowtarzalne dzieła, które złożyły się na fenomen polskiej szkoły plakatu, do dziś cieszącej się nieustającym zainteresowaniem.

Złoty okres polskiego plakatu przypadł na lata 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia, kiedy plakat był jedną z najbardziej ekspresyjnych, błyskotliwych i ironicznych form wyrazu i dialogu z odbiorcą. Dzięki wybitnym artystom plakat filmowy został podniesiony do rangi sztuki. Plakaty te nie tyle reklamowały dane filmy ale same w sobie stały się niezależnymi dziełami sztuki.

Początek małżeństwa plakatu z kinem w dużej mierze zawdzięcza się umowie Eryka Lipińskiego i Henryka Tomaszewskiego z centralnym dystrybutorem filmów – Filmem Polskim. To zainicjowało „nową erę polskiego plakatu kinowego, jednoznacznie kojarzoną ze zjawiskiem Polskiej Szkoły Plakatu. Ocenia się, że w efekcie w latach siedemdziesiątych produkcja obejmowała 10 000 plakatów rocznie. Nic dziwnego, skoro często jedno wydarzenie opatrywano kilkoma projektami plakatów. Świadczy to o funkcjonowaniu plakatu na zasadach autonomii medium, a nie jego użyteczności.” pisze Sylwia Giżka na www.culture.pl.

I do tej idei chcemy wrócić dziś. Przypomnieć twórcom i odbiorcom, jak dużą wartość niesie w sobie oryginalny projekt plakatu do filmu w przeciwieństwie do powielania zachodnich standardów zhomogenizowanych fotografii z elementami grafiki.

„Współczesny plakat filmowy w Polsce i na świecie jest zjawiskiem zwracającym uwagę, iż czasy jego świetności, kształtowane przez wybitne, indywidualne i twórcze temperamenty bezpowrotnie minęły. W dobie współczesnej technologii, coraz nowocześniejszych środków przekazu informacji, kształtują się kolejne wzorce, rozwiązania oraz świadomość projektantów. Plakat wywodzący się z ogłoszenia, będący w swoim pierwotnym założeniu formą komunikatu wizualnego oraz manifestem twórczych osobowości, ewoluował w kierunku coraz bardziej zunifikowanych obrazów pozbawionych rozpoznawalnych, wyjątkowych cech.

Warsztaty mają na celu próbę przywrócenia sztuce plakatu jej nadrzędnej roli, zaznajomienie uczestników z językiem plakatu, jego historią, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fenomen polskiej szkoły oraz jej przedstawicieli.

Maja Wolna

Chcesz dowiedzieć sie więcej lub wziąć udział?