Info

Kwintesencja filmu w jednym obrazie – powrót do tradycji polskiej szkoły plakatu.
Zapraszamy na Warsztaty Plakatu. Stwórz obraz oddający ducha całego filmu.


"Salonem plakatu jest ulica" – tak mógł powiedzieć Henryk Tomaszewski tworząc niepowtarzalne dzieła, które złożyły się na fenomen polskiej szkoły plakatu, do dziś cieszącej się nieustającym zainteresowaniem. Złoty okres polskiego plakatu przypadł na lata 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia, kiedy plakat był jedną z najbardziej ekspresyjnych, błyskotliwych i ironicznych form wyrazu i dialogu z odbiorcą. Dzięki wybitnym artystom plakat filmowy został podniesiony do rangi sztuki. Plakaty te nie tyle reklamowały dane filmy ale same w sobie stały się niezależnymi dziełami sztuki. Początek małżeństwa plakatu z kinem w dużej mierze zawdzięcza się umowie Eryka Lipińskiego i Henryka Tomaszewskiego z centralnym dystrybutorem filmów – Filmem Polskim. To zainicjowało „nową erę polskiego plakatu kinowego, jednoznacznie kojarzoną ze zjawiskiem Polskiej Szkoły Plakatu. Ocenia się, że w efekcie w latach siedemdziesiątych produkcja obejmowała 10 000 plakatów rocznie. Nic dziwnego, skoro często jedno wydarzenie opatrywano kilkoma projektami plakatów. Świadczy to o funkcjonowaniu plakatu na zasadach autonomii medium, a nie jego użyteczności.” pisze Sylwia Giżka na www.culture.pl. I do tej idei chcemy wrócić dziś. Przypomnieć twórcom i odbiorcom, jak dużą wartość niesie w sobie oryginalny projekt plakatu do filmu w przeciwieństwie do powielania zachodnich standardów zhomogenizowanych fotografii z elementami grafiki.

„Współczesny plakat filmowy w Polsce i na świecie jest zjawiskiem zwracającym uwagę, iż czasy jego świetności, kształtowane przez wybitne, indywidualne i twórcze temperamenty bezpowrotnie minęły. W dobie współczesnej technologii, coraz nowocześniejszych środków przekazu informacji, kształtują się kolejne wzorce, rozwiązania oraz świadomość projektantów. Plakat wywodzący się z ogłoszenia, będący w swoim pierwotnym założeniu formą komunikatu wizualnego oraz manifestem twórczych osobowości, ewoluował w kierunku coraz bardziej zunifikowanych obrazów pozbawionych rozpoznawalnych, wyjątkowych cech. Warsztaty mają na celu próbę przywrócenia sztuce plakatu jej nadrzędnej roli, zaznajomienie uczestników z językiem plakatu, jego historią, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fenomen polskiej szkoły oraz jej przedstawicieli.”

Maja Wolna

Cele

Celem Warsztatów Plakatu jest stworzenie artystycznego plakatu do wybranego filmu dokumentalnego.


Warsztaty podzielone będą na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: sztuka plakatu filmowego, funkcja komunikacyjna plakatu, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej i inne. W części praktycznej każdy z uczestników będzie mieć szansę zaprojektować plakat do wybranego filmu. Na każdych zajęciach omawiany będzie postęp prac nad projektem. Mazowiecki Fundusz Filmowy działający w strukturze Mazowieckiego Instytutu Kultury przedstawi 2 przedpremierowe filmy dokumentalne, na których podstawie tworzone będą plakaty. Każdy biorący udział będzie mógł wybrać jeden film, do którego stworzy swoją propozycję plakatu. Poprzez krótkie ćwiczenia, prowadzone równolegle do głównego zadania, uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, kształtowania wyobraźni plastycznej oraz zdolności wizualnej interpretacji opartej na metaforze oraz charakterystycznej dla plakatu sile przekazu.

Warsztaty skierowane są do pasjonatów z dziedziny projektowania graficznego, artystów, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy o projektowaniu plakatów filmowych.

Warsztaty Plakatu poprowadzi Maja Wolna – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą. Zdobywczyni złotego medalu w kategorii plakatów ideowych podczas 22 Międzynarodowego Biennale Plakatu. Adiunkt w Pracowni Plakatu II na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Współpracuje z magazynem "Zwierciadło" i "Film" oraz z Feminoteką. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Więcej na stronie: www.majawolna.com

Organizatorem Warsztatów Plakatu 2016 będzie fundacja promująca sztukę Art2Business, współorganizatorem Warsztatów Plakatu 2016 będzie Mazowiecki Instytut Kultury www.mik.waw.pl


Regulamin

Regulamin Warsztatów Plakatu 2016 jest aktualizowany.Harmonogram

Informacje o spotkaniach w ramach Warsztatów Plakatu 2016 są w trakcie projektowania.
Prosimy o cierpliwość.